ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Add Video

Online Store has two types of pages: product pages, which provide detailed information for each product, and storefront pages, such as your Home or Contact Us pages. You can add video to both types of pages, including videos from YouTube, Vimeo, Vine, Instagram, DailyMotion, or Youku.

Add Video to Product Pages

To add video to product pages, see Add video to product page.

Add Video to Storefront Pages

To add video to storefront pages, see Add video to storefront pages. (To learn more about storefront pages, such as your Home or Contact Us page, see What are basic storefront pages?)


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ