ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Add Visual Form Builder to a WordPress page

After setting up Visual Form Builder and creating a form, you can add it to a page or post on your WordPress site.

  1. Log in to WordPress
  2. On the left navigation bar, click Page or Post, depending on where you want place the contact form
  3. Edit the Page or Post you want your contact form on
  4. Click on the Add Form button
  5. Select the form you created from the drop-down list
  6. Click Insert Form to place the form widget in the desired location
  7. Click the Publish or Update button to save your changes.

You can now visit your form and test to verify it is working correctly.

You may need to allow up to half an hour for contact form mail to be received

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ