ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Add Website Security Trust Seal

Add a Trust Seal to the website you're monitoring with Website Security.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Under Website Security and Backups, select Manage next to the Website Security account you want to manage.
  3. Select Settings.
  4. Select Trust Seals.
  5. Select the Enable Trust Seals check box.
  6. Choose your preferred color and style, and then select Generate Code.
    • Choose a Color: Select black background with white text or white background with black text.
    • Choose a Style: Select where on the page you want the seal to appear. Relative will be centered.

You can now copy the code to add it in your website's source code for all pages where you want the Trust Seal displayed. It's recommended that you add the code before the closing body tag in your footer template file.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ