ช่วยเหลือ

เซิร์ฟเวอร์เฉพาะและ VPS รุ่น 3 ช่วยเหลือ

Add website to Site Backup (Managed & Fully Managed)

If you've added Site Backup to your server, you can back up cPanel or Plesk sites you add to your server to your Site Backup account.

Warning:

This will only back up the website contained in the root directory. This does not include databases hosted in other directories on your server or any other content. If your site uses a database, make sure to also create a backup of your database. We always recommend keeping additional backups of your server.

  1. In your My Server control panel, click the cPanel or Plesk tab..
    1. Not in your My Server control panel? Log in to your GoDaddy account.
    2. Click Servers.
    3. Next to the server you want to use, click Manage.
    4. Complete step 1 above.
  2. Next to the site you want to use, click Activate Site Backup

It takes less than a minute for Site Backups to activate.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ