ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Add YouTube

YouTube no longer supports the software component used for Website Builder v6 and InstantPage. However, you can still display YouTube videos by adding HTML code to your Website Builder v6 pages.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Design Your Pages.
 4. If necessary, from the Pages menu, select the page to which you want to add a video.
 5. Click the content block you want to edit, and at the block's bottom-left, click the HTML button.
  Click HTML button at bottom left of block window
 6. After the Edit HTML window opens, switch to a new tab or window in your web browser.
 7. Browse to the YouTube video you want to place on your page.
 8. Click the Share button below the video to display a field containing code.
  Click Share below selected video
 9. Click Embed and then Show More below the code field.
  Click Embed and then Show More
 10. Use the Video size menu to choose a standard display size or Custom size, then select or deselect the choices listed below the menu.
  Choose your video size and other options

  Note: The code field's content changes based on your choices.

 11. Copy all content in the code field.
  Copy content of code field
 12. Switch back to your Website Builder v6 page and replace the Edit HTML window's code by pasting in the copied YouTube code.
 13. Click OK to close the Edit HTML window.

  Note: To preview the video within your Website Builder v6 page, click the play arrow. To adjust the settings, click the < > button again.
  Click arrow to preview video

 14. When you're ready, click Publish.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ