ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Adding a Domain Name in Microsoft IIS 7

After you set up your Microsoft IIS 7 server, you might need to add a new domain name. Adding a new domain name lets you set up a website and upload content to the server.

Before you add your new domain name, you might need to add a new IP address to the server. For more information, see Adding IP Addresses to Your Windows Server (Traditional).

To Add a Domain Name in Microsoft IIS 7

 1. Log in to your IIS server using Remote Desktop. For more information, see Connect via Remote Desktop (RDC) to your Windows server.
 2. Once logged into Remote Desktop click Start, select Administrative Tools, and then click Internet Information Services (IIS) Manager.
 3. Under the Connections menu, right-click the server name, and then click Add Web Site.
 4. Enter the following:
  • Site name: coolexample.com (where coolexample.com is the name of your domain name).
  • Physical path: Click ..., and then enter c:\inetpub\wwwroot\coolexample.com (where coolexample.com is the name of your domain name).
  • Binding: Port 80.
  • Hostname: coolexample.com (where coolexample.com is the name of your domain name).
 5. Click OK.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ