ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Adding a favicon for WordPress with FTP

If your WordPress theme does not have an option for installing a favicon, you can use the following steps to manually install one.

  1. Upload the image file that you want to be your favicon to the root of the webspace of your site. (cPanel / Plesk)

    Note: If you do not have access to the file manager, you will need to use FTP to upload your favicon into the root directory for your website.

  2. Change the name of the file to favicon.ico. (cPanel / Plesk)

These steps can be reversed. You can name the file locally before uploading it to the hosting account.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ