ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Adding a Favicon to Your Website Builder Site

Website Builder version 6 gives you the option of adding a favicon to your site.

A favicon (or favorites icon) is an icon that is associated with a particular Web page or site. When a visitor bookmarks your site, the favicon will display next to the name of your Web page in their favorites list.

In many browsers, your favicon will display before the URL in the address bar. This helps a site stand out in a list of favorites and creates a customized appearance in the visitor's browser. Favicons are a popular way to draw attention to, and promote a website. Favicons are often corporate logos or images.

Note: Your favicon must be 16x16 pixels in size. Favicons must be rendered as .ico files to function properly in Internet Explorer. Other browsers support .jpg, .gif. and .png files.

To Add a Favicon to Your Site

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
  3. If you are working in the Page Designer, click Exit Designer.
  4. From the Settings menu, select Configuration.
  5. In the Favicon area, click Browse.
  6. Select the favicon image you want upload.
  7. Click OK.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ