ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Adding a Location to Your eBay Auction Manager

Location can impact the buyer's opinion and purchase decision and provide extra visibility for your products at no additional cost to you.

By default, the city, state, and postal code (ZIP) entered on your Quick Shopping Cart storefront information page is presented as your location in the eBay Auction Manager. However, you can update this information if you have products available in different locations.

Defining a location allows buyers to find items available in their vicinity. By assigning a location to your items, your products can be displayed to buyers who search, sort, or filter by distance from their location.

Note: Location does not relate to, nor is it used to determine, shipping charges, taxes, or any other attribute.

To Add a Location to Your eBay Auction Manager

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. From the Promote menu, in the Visibility section, select eBay Auction Manager.
 5. From the Tasks menu, select Add Location.
 6. Enter the following information:
  Item Location
  Enter the location where the item is physically located (usually your company address). This may be presented in a variety of formats, such as city/state (San Diego, CA), country (United States), or a region (Southern California).
  Postal Code (ZIP)
  Enter the ZIP code of the location where the item is physically located
 7. To make this your default location, select Default Location.
 8. Click Submit.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ