ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Adding a site survey

If you have a Quick Shopping Cart® and a Site Surveys account, you can direct customers to a survey from an invoice. This lets you reach out to your customers for valuable feedback about their experience with your store and your products.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage for the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Promote menu, go to the Marketing section, and then select Site Surveys.
 5. Complete the following fields:
  Survey
  Select an existing survey from the Survey menu or click Create a new survey to open Site Surveys and create a new one.
  Survey link text
  Enter the text you want to display for the hyperlink.
  Link location
  Select whether to place the survey link at the top or bottom of the invoice.
  Graphic
  Select whether or not to display the survey graphic next to the survey link.
 6. Click OK.

Note: Preview Invoice lets you see your link before sending it. Remove Survey lets you remove a survey from future invoices.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ