ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Adding a subscribe button to the footer

To add a subscribe link to your email marketing footer, you must specify a signup form as default. If you do not have a form set to default, there will be no subscribe link in your footer.

GoDaddy Email Marketing will also link to the default signup form wherever you use the [[subscribe_link]] macro anywhere in your campaign.

To set a form as default:

  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. Click on Signup Forms at the top of your account page.
  3. Locate the form that you want to set as the default, and hover to the right of the Share button. A Set as Default button will appear. Click that button to set that signup form as your default.
  4. Click OK in the confirmation window.

You will now see the Subscribe button in the footer of your campaign!

You can always return to your Signup Forms page to check the default form settings. The active default form will display with a Set as default tag.

To change the default signup form:

Simply select the Set as default option next to any other form in your account. Keep in mind that you are only able to select one form as your default.

To remove the default setting:

  1. Navigate to your Signup Forms page.
  2. Click the visible Set as default button to toggle the setting off.
  3. Click OK in the confirmation window.

Next step

  • After you've added the subscribe button to your email footer, set up a welcome email to automatically send to your new subscribers.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ