ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Adding an ordered list

An ordered list is any list of items, with consecutive numbers. You can have GoDaddy Email Marketing add in those numbers for you, automatically.

 1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
 2. In any text module, add in your list of content, that you want to be numbered.
 3. Note: It's best if you make sure there are no leading or trailing spaces on any of the lines of text. And the lines must be consecutive -- no broken spaces in between items!

 4. Then simply highlight the list, in edit mode.
 5. Click the button below, with the numbers:
 6. Numbers, in consecutive order, will appear to the left of each item:
 7. Now your list is perfect! Click the Preview button at the top of the module, to see the list in action.
 8. Related Topics:

  Adding an Unordered List
  More About Modules
  Other Text Module Formatting Options


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ