ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Adding and Editing Photo Captions and Titles

By default, Website Builder uses the photo's file name as the title, but you can edit it at any time. You can also add and edit a photo caption.

If you use the Advanced Uploading Tool to add photos, you can edit the title before you upload the photo. For more information, see the "To Add Photos to a Photo Gallery Using the Advanced Uploading Tool" section in Adding Photos to Galleries in Website Builder.

To Add and Edit Photo Captions and Titles in Website Builder

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Website Builder.
  3. In your Website Builder Account list, click Manage next to the account you want to modify.
  4. Click Photos and Videos, and then select the gallery you want to view.
  5. Click the photo title. The title displays in a text box, and a caption text box displays below it.
  6. Update the title and caption as necessary.
  7. Click Save.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ