ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Adding and Editing Text

Website Builder provides common tools for adding and editing your text. Using the text toolbar, you can customize fonts and the way your text is organized.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
  3. Click Design Your Pages.
  4. If necessary, from the Current Page menu, select the page that you want to modify.
  5. Click the content block you want to edit, position your cursor where you want, and then enter the text you want to add.
  6. Highlight the text you want to edit, and then use the text toolbar to edit text properties such as font type, font size, font color, text alignment, hyperlinks, and anchors.
  7. To let the text toolbar scroll with the page, click the icon.
  8. To pin the text toolbar in a specific location on your page, click the icon.
  9. To lock the text toolbar in place when scrolling, click the icon.
  10. To accept the changes to your text, click the Save icon.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ