ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Adding and managing contacts in webmail

Workspace Webmail's address book lets you store your contacts' information, including email addresses, mailing addresses, and phone numbers.

To Add Contacts to Your Address Book

 1. Log in to Workspace Webmail.
 2. From the Address Book menu, select Add Quick Contact.
 3. Enter the contact's information, and then click OK.

To Manage Your Address Book

 1. Log in to Workspace Webmail.
 2. From the Address Book menu, select Contacts.
 3. Select the email address you want to use, and then click one of the following:
  • Edit — Change your contact's information.
  • Delete — Remove the contact from your address book.
  • Email — Compose a new message to the contact's email address.

To import a list of contacts from a CSV file, click Import, click Browse, locate the file on your computer, click Open, and then click Import CSV.

To export your address book, click Export, click Export CSV, and then save the file to your computer.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ