ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Adding and Managing Online Storage Contacts

When you share files through Online Storage, it uses your Online Storage Contacts to auto-fill the recipients' email addresses.

To Add a Contact to Your Address Book

 1. Log in to Online Storage.
 2. Go to Contacts, and then select New.
 3. In the Create Contact section, complete the following:
  • (Optional) First Name — The contact's first name.
  • (Optional) Last Name — The contact's last name.
  • Email — The contact's email address.
  • (Optional) Nickname — A nickname or display name for the contact.
 4. Click OK.

To Delete a Contact in Your Address Book

 • Log in to Online Storage.
 • Go to Contacts, and then select All.
 • Click Delete next to the the contact you want to remove.
 • Click OK.

  To Edit a Contact in Your Address Book

  1. Log in to Online Storage.
  2. Go to Contacts, and then select All.
  3. Click Edit next to the contact you want to edit, and make any changes.
  4. Click OK.

  Note: If your Online Storage account is associated with a Workspace Webmail account via the Workspace Control Center, then you will see contacts from your Workspace Webmail address book automatically. These Workspace Webmail contacts are not editable in Online Storage.


 • บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
  ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
  ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
  เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ