ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Adding Apps from Google

You can add these apps from Google® to your Web pages in Website Builder to increase the functionality of your website:

 • Google Adsense® — Lets you earn money by displaying ads on your website. You track earnings with reports from Google. First, you must set up an account. To set up an account, click here.
 • Google Custom Search® — Lets visitors use Google to search the Web from your website. It also searches for content within your website.
 • Google Site Translator® — Lets visitors translate your website into a language they select.
 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Design Your Pages.
 4. If necessary, from the Current Page menu, select the page you want to modify.
 5. Click Apps, and then drag and drop the Google Adsense icon over a Drop Zone. Drop Zones display on your Web pages when you hover over them.
 6. In the Publisher ID field, enter the publisher ID you received when you set up an account with Google AdSense.
 7. Select the ad orientation you want to use.
 8. Click OK.

To Add Google Custom Search

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Design Your Pages.
 4. If necessary, from the Current Page menu, select the page you want to modify.
 5. Click Apps, and then drag and drop the Google Custom Search icon over a Drop Zone. Drop Zones display on your Web pages when you hover over them.
 6. In the Search engine name field, enter the name that will display for your site search app.
 7. In Style field, select the colors and layout for your site search app. To select your own colors, fonts and display options, click Customize.
 8. Select that you have read and agree to the Google Terms of Service, and then click OK.

To Add Google Site Translator

Note: Google Site Translator is only available with Deluxe or Premium Website Builder accounts.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Design Your Pages.
 4. If necessary, from the Page menu, select the page you want to modify.
 5. Click Apps, and then drag and drop the Google Site Translator icon over a Drop Zone. Drop Zones display on your Web pages when you hover over them.
 6. In the Customize section, from the Your Site's Language menu, select the language your website displays before translation.
 7. From Text Color field, select a color from the color picker or enter a color value, and then click Done.
 8. From the Background Color field, select a color from the color picker or enter a color value, and then click Done.
 9. To display the Google logo with the app, select Include logo.
 10. Click Get Widget.

To see your changes online, you must publish your website.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ