ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Adding Attachments to Faxes

When sending faxes through your Fax Thru Email account, you can add attachments to your messages. Your fax can be up to 20MB in size.

To Add an Attachment to a Fax

  1. Click Send Fax.
  2. In the Upload Files to Fax area click Browse, and then locate and open the file from your computer.
  3. To upload another file repeat step 2.
  4. To preview a file, click Preview.
  5. Continue completing the fields.

For more information about sending a fax, see Sending Faxes Using Fax Thru Email.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ