ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Adding Cover Sheets to Faxes

When sending a fax through Fax Thru Email, you can opt to use a cover sheet from your computer or create one in Fax Thru Email.

To Add a Cover Sheet from Your Computer

 1. Click Send Fax, and then enter the recipient's fax numbers.
 2. In the Select cover sheet area, click Upload a cover sheet.
 3. Click Browse.
 4. Locate and select the file you want to use as your cover sheet, and then click Upload.
 5. Click Send fax.

To Add a Cover Sheet With Fax Thru Email

 1. Log in to Fax Thru Email.
 2. Click Create a cover sheet.
 3. Fill in the information, and then click Next.
 4. To upload an image, check Attach image to my cover sheet, and then click Use different image for this cover sheet.
 5. Browse to the image you want from your computer, and then click Upload.
 6. Click Next.
 7. If you want to save this cover sheet, Check Save this cover sheet for future use.
 8. Note: You can save up to 5 cover sheets. To access your saved cover sheets go to Settings and click on Cover Sheet.

For more information about sending a fax, see Sending Faxes Using Fax Thru Email.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ