ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Adding Details to Your Get Found Business Profile

You can easily increase your visibility on our partner sites by adding more details about your business in Get Found. The more detailed your business profile, the more likely your business will show up higher in search results on third-party sites. Filling in as many applicable categories as possible helps get your business out front when customers search for one like yours.

If you haven't yet published your basic listing information, such as business name, phone number and address, see Create a business profile. But there are plenty of other details you can add to your Get Found business profile: photos, logos, regular and happy hours, parking availability, wheelchair access — much more:

Get Found enables you to enhance your business profile.

We'll send all this information to our extensive partner network so your customers can learn more about your business.

To Add Details to Your Business Profile

  1. Click Profile in the left-hand toolbar.
    Click Profile in left-hand toolbar
  2. Scroll down the Profile page to fill in various fields, or click the right-hand Profile menu to jump to a particular section of the page.
    Use the Profile menu to jump to a page section
  3. Once you're done, click Save & Publish at the top-left of the page to apply your profile changes. A green banner will confirm the save and note that it can take a week to month for all Get Found's partner sites to display your updated profile.

Note: Wonder if your profile could be better? Your Get Found Home page also displays a reminder about other details to add to your profile.
Home page reminds you about other details to add to your profile.

Note: Want to add a menu or price list to your profile? See Creating Get Found Menu or Price List.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ