ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Adding eBay

With Website Builder you can add an app that lets you display products from an eBay® store. When visitors click those products, they're directed to the online store where they can buy them.

To Add eBay

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
  3. Click Design Your Pages.
  4. If necessary, from the Current Page menu, select the page you want to modify.
  5. Click Apps, and then drag and drop the eBay icon over a Drop Zone. Drop Zones display on your Web pages when you hover over them.
  6. Go to the Properties tab, and then in the Title field, enter the name you want to display on the eBay app when it opens.
  7. In the eBay store name field, enter the name of the eBay store whose products you want to display.
  8. To see how your products displays once it's live on the Internet, click the Preview tab.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ