ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Adding files

To back up or share files, upload them to Online Storage. You can upload as many files as your plan's storage space allows, up to 2GB at a time.

  1. Log in to Online Storage.
  2. Select the destination folder from the Folder menu.
  3. Click Add File. Or, click the destination folder, and then drag and drop files from your desktop into the folder.
  4. In the Select Files to Upload window, locate the file you want, and then click Upload. Repeat this step for each file you want to upload.
  5. Click Start Upload.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ