ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Adding folders

Folders help you organize your files. As you create files, you can click and drag them into folders.

  1. Log in to Online Storage.
  2. Click New Folder.
  3. From the New Folder window in the Choose Parent Folder window, select the existing folder where you want to create the new folder.
  4. In the Folder Options window, enter a Folder name.
  5. Click OK.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ