ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Adding FTP Backup Space to Your Server

You can add FTP Backup space to your server plan as a recurring billing service.

To Add FTP Backup Space to Your Server

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Servers.
  3. Click Options next to the name of the server you want to use.
  4. Go to the Customize tab.
  5. Select the Backup - FTP option you want.
  6. Click Checkout, and then complete the checkout process.

FTP Backup space is available for Windows and Linux VPS and Dedicated Servers. The installation process is automated and can take up to 30 minutes. No downtime is required.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ