ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Adding Heading Tags

If you are receiving the error "The majority of your pages have heading tag issues" in Search Engine Visibility V1, you may need to edit some of your HTML in Website Builder v6. Adding heading tags helps search engines crawl your site and may improve your rankings.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
  3. From the Design menu, click Page Designer.
  4. If necessary, from the Page list, select the page that contains the block you want to edit.
  5. Move your mouse to the block you want to edit and click. The block displays the Edit Content window.
  6. Select the text you want to edit and select the heading from the drop down in the toolbar.
  7. Click the Save icon.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ