ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Adding Hit Counters

With Website Builder, you can add hit counters to your Web pages. For each time visitors reach a page, a hit displays on its counter.

Note: Hit counters reset each time you publish your website.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
  3. Click Design Your Pages.
  4. If necessary, from the Current Page menu, select the page you want to modify.
  5. Click Apps, and then drag and drop the Hit Counter icon over a Drop Zone. Drop Zones display on your Web pages when you hover over them.
  6. From the Select a hit counter style list, select a style.
  7. In the Enter a starting value field, enter a value.
  8. From the Add Zeroes menu, select the amount of digits you want to display.
  9. Click OK.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ