ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Adding Hyperlinks

You can add hyperlinks to the blocks of text you display on your InstantPage® website using the Text app. Hyperlinks direct visitors to another URL on the Internet or an email address you specify.

For more information about the Text app, see Adding Text.

Note: You cannot add hyperlinks with mobile devices, such as the Apple® iPad®.

To Add URL Hyperlinks

 1. Log in to your InstantPage account. You can log in by going to your InstantPage site, clicking Owner Login, and then entering the login information for your InstantPage account.
 2. From the Apps tab, go to the My Apps section, and then click the wrench icon next to the Text app where you want to add a hyperlink.
 3. In the Text field, enter the text to use for a hyperlink, and then highlight it with your cursor.
 4. Click Hyperlink.
 5. Select URL, and then enter the URL in the URL field.
 6. Optional: To direct visitors to the URL in a new window, select Open in new window.
 7. Click OK.
 8. Click Save. The URL hyperlink displays in in the Text app.

To Add Email Hyperlinks

 1. Log in to your InstantPage account. You can log in by going to your InstantPage site, clicking Owner Login, and then entering the login information for your InstantPage account.
 2. From the Apps tab, go to the My Apps section, and then click the wrench icon next to the Text app where you want to add a hyperlink.
 3. In the Text field, enter the text to use for a hyperlink, and then highlight it with your cursor.
 4. Click Hyperlink.
 5. Select Email, and then enter the email address in the Email field.
 6. Click OK.
 7. Click Save. The email hyperlink displays in in the Text app.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ