ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Adding IPv6 Addresses to Your Linux Server

We initially assign 16 Internet Protocol version 6 (IPv6) addresses to your Linux server. If you need additional IPv6 addresses, you must configure your server to recognize them.

To Add IPv6 Addresses to Your Linux Server

 1. Connect to your server via SSH (more info).
 2. Switch to the root user (more info).
 3. Edit the /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-lo network configuration file. This is an example of pre-allocated addresses:
  IPV6ADDR_SECONDARIES="FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:0001/128 \
  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:0002/128 \
  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:0003/128 \
  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:0004/128 \
  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:0005/128 \
  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:0006/128 \
  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:0007/128 \
  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:0008/128 \
  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:0009/128 \
  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:000A/128 \
  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:000B/128 \
  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:000C/128 \
  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:000D/128 \
  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:000E/128 \
  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:000F/128 \
  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:0010/128"
 4. Append additional addresses to the end of the list. For example, to add three IP addresses, add the following three lines:

  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:0011/128 \
  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:0012/128 \
  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:0013/128

  The resulting configuration file displays:

  IPV6ADDR_SECONDARIES="FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:0001/128 \
  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:0002/128 \
  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:0003/128 \
  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:0004/128 \
  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:0005/128 \
  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:0006/128 \
  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:0007/128 \
  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:0008/128 \
  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:0009/128 \
  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:000A/128 \
  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:000B/128 \
  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:000C/128 \
  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:000D/128 \
  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:000E/128 \
  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:000F/128 \
  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:0010/128 \
  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:0011/128 \
  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:0012/128 \
  FD60:DAD1:0101:0C00:8DD0:0000:0000:0013/128"

  Note: The back-slash puts each entry on its own line. The last entry has a quotation mark at the end. Place any new entries inside the quotation mark.

 5. To restart the network, run the following command:
  /etc/init.d/network restart
 6. Optional: To view the configured IPv6 addresses, run the following command:
  ip -6 addr show lo

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ