ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Adding MapQuest

InstantPage® features an app that lets you display maps from MapQuest® using addresses you specify. When you display the MapQuest app on your InstantPage website, visitors can view the location and get directions from MapQuest.

To Add MapQuest

 1. Log in to your InstantPage account. You can log in by going to your InstantPage site, clicking Owner Login, and then entering the login information for your InstantPage account.
 2. From the Apps tab, go to Select Apps, and then click MapQuest. The MapQuest app displays in the My Apps list.
 3. Enter information in these fields:
  • Menu Name — Enter the name for the app you want to display in the menu block.
  • Title — Enter the name you want to display on the app when it opens.
  • Address — Enter an address to display on the map. For best results, enter a complete address including city, state and ZIP. To add another address, click Add New Address.
  • Text — (optional) Enter a message to display to your visitors.
 4. Click Save. The MapQuest app displays in your menu block.

To edit the app, click the Wrench Icon, and then make your changes.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ