ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Adding music to my slideshow

Photo Album offers a variety of music tracks to play during your slideshows. You can select from several built-in tracks, and you can upload your own music. When you play or share a slideshow, the music you select plays in the background.

For more information about uploading music, see Manage my music files.

During a video the music fades, but keeps playing in the background. You can control the music by lowering the volume using the volume control or muting it by clicking the volume control icon. The background music returns to regular volume when the video completes and the slideshow rotates to the next picture or video.

To Add Music to a Slideshow

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Photo Album.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. Click the gallery you want to use for your slideshow.
  5. Click Slideshow.
  6. From the Choose Music menu, select the music track. The track begins playing automatically when your visitors start the slideshow.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ