ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Adding Music to Your Photo Slideshow

Website Builder offers a variety of music tracks to play during your slideshows. You can select from several built-in tracks, and you can upload your own music. When you play or share a slideshow, the music you select plays in the background.

For information about uploading music, see Managing Photo Album Music in Website Builder.

To Add Music to Your Photo Slideshow

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
  3. Click Photos and Videos, select a Gallery and then click Slideshow.
  4. From the Choose Music menu, select the music track.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ