ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Adding my calendar to my Apple mobile device

It takes just a few easy steps to add Calendar to your Apple® mobile device. Once you do, any events or tasks you add to Calendar sync with the calendar application on your iPhone® or iPad®.

Note: Using CalDAV does not synchronize group Calendars or event/task attachments.

To Add Calendar to Apple Mobile Devices

 1. Tap Settings.
 2. Tap Mail, Contacts, Calendars.
 3. Tap Add Account.
 4. Tap Other.
 5. Go to the Calendars section, and then tap Add CalDAV Account.
 6. Enter the following information:
  • Servercaldav.secureserver.net
  • User Name — The email address associated with Calendar
  • Password — Your Calendar password
  • Description — A title for the account
 7. Tap Next.
 8. Calendar is included in the mobile device.

Note: Your Calendar password might be different than your email password. If you forgot your password, please contact customer support.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ