ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL ช่วยเหลือ

Adding or dropping Subject Alternative Names from UCC certificates

Subject Alternative Names (SANs) are the additional, non-primary domain names secured by your UCC SSL certificate. After your Multiple Domain (UCC) SSL certificate is issued, you can add or remove Subject Alternative Names (SANs) at any time. However, keep in mind:

 • Changing your SANs generates a new certificate, which you must install on your server.
 • Your old certificate only remains valid for 72 hours after the issuance of the new certificate.

To Add a Subject Alternative Name

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product.  (Need help opening your product?)
 2. Click Rekey & Manage
  Rekey & Manage
 3. Expand out Add Subject Alternate Name.
  Add Subject Alternate Name
 4. Type in the SAN you want to protect and click Add.
  Click Add
 5. Click Save.
  Click Save
 6. Click Submit All Saved Changes.
  Submit all saved changes

Your SSL will issue and be available for download inside of your account within an hour.

Remove a Subject Alternative Name

 1. Expand out Add Subject Alternate Name.
 2. Click the X in next to the SAN you want to drop.
  Drop SAN
 3. Click Save.
 4. Click Submit All Saved Changes

Your SSL will issue and be available for download inside of your account within an hour.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ