ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Adding Password Protection

If you want to require your visitors to enter a user name and password before they enter your website, Website Builder lets you add password protection.

You can password protect individual pages with different user names and passwords, use the same user name and password for one or more pages, or choose to disable previously set password protection.

Note: You can password protect any page with the exception of .mobi pages, your Home page, and Flash® introductions.

Adding Password Protection

You can add password protection so visitors must enter user names and passwords to enter your website or view Web pages.

To Add Password Protection

 1. Log in to your Website Builder account.
 2. If you are working in the Page Designer, click Exit Designer.
 3. Go to the Manage menu, and then select Password Protection.
 4. Select one of the following:
  • Do not protect pages — Removes password protection if you added it.
  • Apply a different user name and password for each selected page — Requires visitors to enter specific login credentials for each page of your website.
  • Specify one user name and password for all protected pages — Requires visitors to enter login credentials once before entering your website.
 5. If applicable, select the pages to password protect, and then complete the User Name and Password fields.
 6. Click OK. Password protection is added.

Removing Password Protection

If you no longer want to require visitors to enter user names and passwords to enter your website, you can remove password protection.

To Remove Password Protection

 1. Log in to your Website Builder account.
 2. If you are working in the Page Designer, click Exit Designer.
 3. Go to the Manage menu, and then select Password Protection.
 4. Select Do not protect pages.
 5. Click OK. Password protection is removed.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ