ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Adding Payment Processors: Credit Card, Debit for invoicing or mobile processing

Once you've activated your Get Paid Essentials/Premium account, you need to add a payment options to collect customer payments via mobile processing or invoice. You can set up your account to accept payments online via PayPal or credit card.

Note: If you have not yet activated your Get Paid account, please see Getting set up for instructions.

Simply add your Stripe account to accept payments via credit card. Follow the instructions below to be on your way to getting paid:

To Accept Payments Via PayPal

 1. In GoDaddy Bookkeeping, click Manage, and then click Invoice Settings.
 2. In the Payment Integrations section, check the box next to Enable PayPal Integration.
 3. Enter your PayPal email address, and then click Save.

To Accept Payments Via PayPal Here

PayPal Here payments can only be accepted via the PayPal Here credit card reader.

 1. In GoDaddy Bookkeeping, click Manage, and then click Invoice Settings.
 2. In the Payment Integrations section, check the box next to Enable PayPal Here, and then click Connect to PayPal Here.
 3. Click Log in with your PayPal Account, enter your account credentials, and then click Log In.
 4. Click Continue, and then click Agree.
 5. Download the PayPal Here mobile app on your phone, and then click Got It! Let's move on.

To Accept Payments Via Stripe

Stripe payments can only be accepted directly through the invoice.

 1. In GoDaddy Bookkeeping, click Manage, and then click Invoice Settings.
 2. In the Payment Integrations section, check the box next to Enable Stripe Integration, and then click Connect to Stripe.
 3. Fill out all of the fields, and then click Authorize Access to this Account.

Now that you've setup your payment processor, your clients can easily pay their invoices by clicking one of the following options:

 • Pay With PayPal
 • Pay With Credit Card

You may have some additional questions, so here are some answers to frequently asked questions:

Do I (or my clients) need a PayPal merchant account to accept payments online?

No, you can use your personal PayPal to send and accept payments.

Do I need to set my PayPal account to collect tax on payments?

Note: If you do not disable tax collecting through PayPal, your client will be charged for taxes twice.

Do my clients need a Stripe account to accept payments online?

No, only you need a Stripe account. Your client can log in to a Stripe account, or complete checkout with credit card as a guest.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ