ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Adding photos

You can upload your photos to Photo Album individually using the Basic Uploading Tool, or you can upload multiple photos at once with the Advanced Uploading Tool.

Note: The Advanced Uploading Tool requires the Image Uploader ActiveX control.

To use the Advanced Uploading Tool, follow the directions on the Upload page. If you do not see any information under Step 2. Select and upload your photos and videos, you must re-install the Image Uploader ActiveX control or use the Basic Uploading Tool.

If you use the Basic Uploading Tool, individual files you upload can be up to 50 MB in size. When using the Advanced Uploading Tool, GoDaddy Photo Album uploads your files in pairs. It uploads the first two files, then the next two, and so forth. The combined file size of each pair can be up to 50 MB.

You can upload photos in JPG or GIF file formats.

To Add Photos Using the Basic Uploading Tool

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click GoDaddy Photo Album.
 3. In your GoDaddy Photo Album Account list, click Manage next to the account you want to modify.
 4. Click Upload.
 5. Click 'basic uploading' tool.
 6. From the Select a gallery list, select the gallery you want to upload the photos to.
 7. Click Browse, and then locate and select the photos to upload.
 8. Click Upload.

To Add Photos Using the Advanced Uploading Tool

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click GoDaddy Photo Album.
 3. In your GoDaddy Photo Album Account list, click Manage next to the account you want to modify.
 4. Click Upload.
 5. If this is the first time you've accessed the Upload page, follow the instructions for running the Image Uploader ActiveX control.
 6. From the Select a gallery list, select the gallery you want to upload the photos to.
 7. Click Browse.
 8. Locate and select the photos you want to upload, and then click Open. To select multiple files, hold the Ctrl or Shift key while selecting the files you want to upload.
 9. Click Upload.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ