ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Adding Resellers in Parallels Plesk Panel

You can create additional reseller accounts in Parallels Plesk Panel® so that other users can log in and access different administrative tools and manage their websites.

To Add Resellers in Parallels Plesk Panel

  1. Log in to the Parallels Plesk Panel as administrator.
  2. Click Resellers, and then click Add New Reseller.
  3. Complete the information and click OK.
  4. Your new reseller can now add domains. They access Plesk at the same URL as you, but they use the user name and password you created for them.
  5. To configure reseller permissions, select the reseller you want to modify from the main list, and then click Customize.
  6. Click Permissions, and then set the permissions you want to allow for this client. Typically, clients do not have shell access.
  7. Click Resources to set limits on domains and disk space.
  8. Click Applications to assign which applications should be available to the reseller.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ