ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Adding RSS Feeds

InstantPage® features an app that lets you display an RSS feed. When you display the RSS app on your InstantPage website, visitors can read the content your RSS feed contains.

InstantPage supports the RSS 1.0 and 2.0 formats, and the Atom syndication format.

To Add RSS Feeds

  1. Log in to your InstantPage account. You can log in by going to your InstantPage site, clicking Owner Login, and then entering the login information for your InstantPage account.
  2. From the Apps tab, go to Select Apps, and then click RSS. The RSS app displays in the My Apps list.
  3. Enter information in these fields:
    • Menu Name — Enter the name for the RSS app you want to display in the menu block.
    • Title — Enter the name you want to display on the RSS app when it opens.
    • RSS Feed URL — Enter the URL of the RSS feed you want to display on your website.
  4. Click Save. The RSS app displays in your menu block.

To edit the app, click the Wrench Icon, and then make your changes.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ