ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Adding RSS Feeds

With Website Builder, you can display RSS feeds that let you subscribe to websites such as news sites and blogs, and then display their content on your own site. When the websites in your feeds update their content, visitors can see those updates.

Note: If you have an SSL certificate installed on your website, RSS feeds may not display.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Design Your Pages.
 4. If necessary, from the Page menu, select the page you want to modify.
 5. Click Social, and then drag and drop the RSS Feed icon over a Drop Zone. Drop Zones display on your Web pages when you hover over them.
 6. To add a new RSS feed, select Type or paste the RSS feed URL, enter the URL for the feed, and then enter a name for the feed in the Name of feed field.
 7. To add a popular RSS feed, select Select from popular RSS feeds, and then select a feed.
 8. From the Properties tab, complete the fields you want to specify:
  • From the Font menu, select a font for the text.
  • From the Size menu, select a font size for the the text.
  • From the Color section, select a color for the feed.
  • From the Settings section, select the maximum number of posts you want to display.
  • If you want links to open in new windows, select Open links in a new window.
 9. From the Preview tab, review your RSS feed to make sure it displays correctly.
 10. Click OK.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ