ช่วยเหลือ

ตัวแทนจำหน่ายแบบประหยัดและโปร ช่วยเหลือ

Adding Storefront Information to Your Reseller Plan

Adding storefront information is the first step in setting up your Reseller storefront. Your storefront information lets us know how to contact you, how to handle your customers' support issues, and when to send you email notifications.

When you log in to the Reseller Control Center for the first time, you must use the Quick Setup Wizard that displays to enter your storefront information. After initial setup, you can go to the Settings tab to update this information. For more information, see Updating Account Settings for Your Reseller Storefront.

To Add Storefront Information to Your Reseller Plan

 1. Log in to your Reseller Control Center.
 2. If the Quick Setup Wizard displays, click Get Started. Otherwise, from the Account Settings tab, click Quick Setup.
 3. For Storefront Information, complete the following fields:

  Note: We use your personal contact information to reach you, if necessary. With the exception of Company Name and Display Name, this information is private and unavailable to your customers.

  • Company Name — Enter your official business name, which displays in the Terms of Service that your customers agree to.
  • Display Name — Enter the company name you want customers to see on your storefront, in marketing materials, in customer communications, and in the Help Center.
  • First Name — Enter your first name.
  • (Optional) MI — Enter your middle initial.
  • Last Name — Enter your last name.
  • Address 1 — Enter your street address or PO Box.
  • (Optional) Address 2 — Enter additional address information, such as an apartment or suite number.
  • City — Enter your city.
  • State/Providence — Enter your state or providence.
  • Country — Select your country.
  • Zip/Postal Code — Enter your ZIP/Postal Code.
  • Phone — Enter your phone number.
  • (Optional) Fax — Enter your fax number.
  • Email — Enter the email address where you'd like to receive information from us about your storefront.
  • Type — Select HTML if you'd like to receive email messages formatted with graphics, hyperlinks, colors, and more. Otherwise, select Text to receive plain text email messages.
  • (Optional) Send me event notifications ... — Select this option if you'd like to receive email messages about event notifications and important updates.
 4. For Customer Support Options, select one or more of the following:
  • I want [#companyname#] to resolve my customers' support issues — Select this option if you want our 24/7 support team to handle your customers' support issues.
  • I'll resolve hosting support issues ... — Select this option if you want to handle your customers' hosting support issues and have us handle all other support issues. Then, complete the Support Phone, Support Email, and Support URL fields so that your customers can contact you for hosting support issues.
  • I want to use [#companyname#]'s Transfer Concierge ... — Select this option to use our Transfer Concierge service, which assists your customers who transfer domain names from another registrar to you. We'll add a page to your storefront that offers this service.
  • I'll resolve all of my customers' support issues — Select this option if you'd prefer to handle your customers' support issues. Then, complete the Support Phone, Support Email, and Support URL fields so that your customers can contact you for support issues.
 5. For Business Information, do the following:
  • Reseller website — If you have one, enter your custom domain so our support representatives can quickly access it. For example, enter http://www.coolexample.com. Otherwise, this field defaults to https://www.secureserver.net/?prog_id=1234, where 1234 is your program ID (Prog ID).
  • Help us help your customers — Enter any information about your business that will help our support representatives when they assist your customers.
  • Select that you have read and agree to the Reseller Agreement.
 6. For Email Notification Settings, complete the following fields:
  • Purchase Confirmation Email — Enter the email address that you want to display in the From field when we send purchase confirmation email messages to your customers.

   Note: If you want us to handle your customer support issues, we recommend leaving the default email address, support@secureserver.net, in this field.

  • (Optional) Email me when an order is placed on my storefront — Enter the email address at which you'd like to receive notifications when customers place orders on your storefront.
  • (Optional) Email me when a domain transfer away is requested — Enter the email address at which you'd like to receive notifications when customers request to transfer domain names away from your storefront.
 7. Click Save and Continue.

For help with the next tab in the Quick Setup Wizard, see Adding Payee Information to Your Reseller Account.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ