ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Adding subscribe links to a campaign

Adding Subscribe Links to your email marketing campaigns

Once you've created your Signup Form you can add it to your GoDaddy Email Marketing campaign using a subscribe link. There are two main ways to add the subscribe link to your GoDaddy Email Marketing campaign.

Two ways to add your Signup Form to your email campaign

  1. Macro Link
  2. Anywhere you add [[subscribe]] or [[subscribe_link]], GoDaddy Email Marketing will replace it with a link to your current Default Signup Form. This works for both custom HTML campaigns and the regular composer.

  3. Share URL
  4. Each signup form has a unique share URL. You can add this URL to any text module in your campaign. The share URL always links directly to the online version of your form.

    Go to your Signup Forms area, and click on the Share button underneath any of your forms, to grab the share URL for that form.

Related Topics:

What Are The Best Ways to Build My Audience?
Can I Add A Signup Form To My Campaign?
What Are The Advanced Signup Form Options?
How Do I Add A Signup Form To My Website?


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ