ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Adding Tables and Forms

Website Builder lets you add tables that give you more control over how your text and images display, and forms to let your website's visitors submit data to you.

You can also add pre-built tables and forms such as contact forms, event schedules, coupons, loan application forms, loan calculators, domain name search forms, biographies, and birth announcements.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Design Your Pages.
 4. If necessary, from the Page menu, select the page that you want to modify.
 5. Click Tables & Forms, and then drag and drop the Table icon over a Drop Zone. Drop Zones display on your Web pages when you hover over them.
 6. Complete the following fields:
  • Rows — Specify the number of rows you want.
  • Columns — Specify the number of columns you want.
  • Width — Specify the width of the table in percent, pixels, or em.
  • Alignment — Select an option for aligning the table on the page.
  • Border thickness — Specify the thickness you want to use.
  • Cell spacing — Specify the amount of space between the table's cells.
  • Cell padding — Specify the amount of space between the cell border and the text.
 7. Click OK.

To Add a Table Using the Table Wizard in Website Builder

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Design Your Pages.
 4. If necessary, from the Page menu, select the page that you want to modify.
 5. Click Tables & Forms, and then drag and drop the Table Wizard icon over a Drop Zone. Drop Zones display on your Web pages when you hover over them.
 6. Go to the Table Design tab, enter the number of columns and rows you want to use, and then click the plus or minus signs to increase or decrease the span of the columns and rows space.
 7. Go to the Table Properties tab, and then select the height and width of your table from the Dimensions section.
 8. From the Layout section, select your cell spacing and padding, alignment, background color and border thickness.
 9. From the CSS Class Layout section, select your layout from the drop-down menu, and then select any special formats you want to use.
 10. Go to the Cell Properties tab, and then preview what your table looks like from the Preview section.
 11. From the Cell Properties section, specify the cell height and width, content alignment, and background color, and then click OK.

To Add a Form in Website Builder

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Design Your Pages.
 4. If necessary, from the Page menu, select the page that you want to modify.
 5. Click Tables & Forms, and then drag and drop either the Contact Form, Blank Form 1, or Blank Form 2 icon over a Drop Zone. Drop Zones display on your Web pages when you hover over them.
 6. To edit a form, click on the form that you want to edit.
 7. Click the gear icon, and then select Edit Form.
 8. From the Insert Field list, select one of the following:
  • Text Box — Adds a text box to the form.
  • Text Area — Adds a text area to the form, which is larger than a text box.
  • Radio Button — Adds a radio button for selecting form options.
  • Check Box — Adds a check box for selecting form options.
  • List — Adds a list to the form.
  • Normal Button — Adds a generic button the form.
  • Submit Button — Adds a submit button to your form.
  • Reset Button — Adds a button that lets the user clear the information entered in the form.
  • Date Selector — Adds a calendar to the form to select dates.
  • Captcha — Adds a captcha code generator to the form.
 9. Enter a label for the new element, and then click Add.
 10. If you want to direct your website's visitors to a specific page after they submit forms, from the On form submittal go to section, either select one of your pages from the Page menu or select Other and enter a URL.
 11. If you want to specify the email address where your forms are submitted, next to Email to, enter an email address.
 12. Click OK.

To Add a Pre-Built Table or Form in Website Builder

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Design Your Pages.
 4. If necessary, from the Page menu, select the page that you want to modify.
 5. Click Tables & Forms.
 6. Drag and drop one of the following icons over a Drop Zone, and then update the item accordingly:
  • Event Schedule — Adds a table that displays a schedule of events.
  • Coupon Design 1 — Adds a coupon with a popular design for websites.
  • Coupon Design 2 — Adds a coupon with a popular design for websites.
  • Loan Application Form — Adds a form for a standard loan application.
  • Loan Calculator — Adds a calculator for determining loan payment amounts.
  • Property Price Calculator — Adds a calculator for determining property prices.
  • Domain Search — Adds a box to your website for completing domain searches for new registration.
  • Biography — Adds a pre-built layout for a biography page.
  • Baby Announcement Adds a pre-built layout for a baby announcement page.

Next steps


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ