ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Adding Your ASP.NET 2.0 Personal Web site

In order to use your ASP.NET 2.0 Personal website, you need to import the "personal-add.sql" schema into your SQL server database. The "personal-add.sql" schema will create the necessary tables and database structure for your personal website.

To Add Your "personal-add.sql" Schema to Your SQL Database

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Web Hosting.
 3. Next to the hosting account you want to use, click Launch.
 4. In the Databases section of the Hosting Control Panel, click the SQL Server icon.
 5. Next to the name of your SQL Server database, click Admin Tool. The SQL Server Web Admin tool displays.
 6. In the tree on the left, expand the Connection folder and select Connection.
 7. Enter the User Name and Password for your database. You created your user name and password when you set up your SQL server.
 8. Expand the Tools folder on the left and select Query Analyzer.
 9. On your local computer, open the "personal-add.sql" file for your Personal website. This file is located in the "App_Data" folder, off the web project root.
 10. Copy all of the content in the "personal-add.sql" file and paste it into the Query Analyzer section of your SQL Server Web Admin tool.
 11. Click Submit.

Once you configure your SQL database for your ASP.NET 2.0 Personal site, change the connection strings for your application and upload it to your hosting account.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ