ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy Email Marketing วิธีใช้

Advanced import techniques

You can manage your subscriber lists and memberships using a single, properly formatted file upload! We'll go over the formatting, here.

Note: These instructions are for advanced management of your lists, using a single file upload. For something more straightforward, get instructions on how to add subscribers.

There are 4 different functions that you can use. These are column headers for the first row of your spreadsheet or CSV file:

Function What it does...
suppress_list Suppresses a contact from ONLY the list mentioned.
unsuppress_list Unsuppresses a contact for ONLY the list mentioned.
remove_list Removes the contact from the list mentioned, but does not delete or suppress the contact.
add_list Adds the contact to the list mentioned.

Set up your file

  • Email addresses go in the left-most column, with the header email.
  • These functions go along the top as headers, in whatever combination or order you want to use them.
  • Only one function per column.
  • You may repeat the same function, in another column.
  • The name of the list you want to manage goes in the cell beneath the function, in the row pertaining to the email address you want to affect.

For example:

Example file layout for using advanced list management functions.

If, for the same contact, you want to perform multiple functions, simply add another column, with the proper function header, and the list name in the same row as the email. So, your header row might read:

email, add_list, add_list, add_list, remove_list

All those actions will be performed, all in one step, when you upload your file to your subscribers.

Next step

More info

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

chrch01's Avatar
Hello Everyone, just joined from Florida

2 การตอบกลับ

Last posted over 4 years ago.

pcsales's Avatar
Workspace email - Export/import purge list possible?

3 การตอบกลับ

Last posted over 4 years ago.

dreamz's Avatar
Error when importing zone file

3 การตอบกลับ

Last posted almost 4 years ago.

PMO_WSW's Avatar
Advanced Editing?

3 การตอบกลับ

Last posted about 1 year ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน