ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy วิธีใช้

เทคนิคการค้นหาขั้นสูง

ต้องการแบบที่ไม่ธรรมดาใช่ไหม เทคนิคการค้นหาขั้นสูงช่วยให้คุณสามารถค้นหาและเรียงลำดับผู้สมัครใช้งานตามพารามิเตอร์ต่างๆ ได้มากมาย คุณสามารถค้นหาได้ทุกอย่างในช่องรายละเอียดของผู้สมัครใช้งาน หรือตามสมาชิกรายการ

วิธีการค้นหาช่อง

พิมพ์ชื่อเต็มของช่อง ตามด้วยเครื่องหมายทวิภาค และข้อความที่คุณต้องการค้นหา

[ชื่อช่อง]:[คำค้นหา]

หมายเหตุ: โปรดจำไว้ว่าไม่มีการเว้นวรรคระหว่างคำค้นหาเหล่านี้

ตัวอย่าง ผลลัพธ์
firstname:Dean ผู้สมัครใช้งานทั้งหมดที่มีช่องชื่อ (firstname) เป็น "Dean"
city:New York ผู้สมัครใช้งานทั้งหมดที่มีช่องเมือง (city) เป็น “New York”

หมายเหตุ: เนื่องจากเป็นการค้นหาสตริงข้อความ ผู้คนที่มีช่องเมือง (city) เป็น “NY” จึงไม่แสดงเป็นผลการค้นหา

zip:111 ผู้สมัครใช้งานทั้งหมดที่มีเลขหนึ่ง 3 ตัวติดกันในช่องรหัสไปรษณีย์ (zip)

วิธีการค้นหารายการ

คุณสามารถค้นหาการเป็นสมาชิกของผู้สมัครใช้งานได้ด้วยคำสั่งต่างๆ โปรดจำไว้ว่าคุณต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศไว้รอบๆ ชื่อรายการ

 • member_of:"ชื่อรายการ" จะส่งกลับข้อมูลผู้คนทั้งหมดที่เป็นสมาชิกของรายการที่คุณกล่าวถึง
 • only_in_all_list จะส่งกลับผู้คนทั้งหมดที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของรายการใด ๆ และเป็นผู้สมัครใช้งานที่ใช้งานอยู่ วิธีนี้มีประโยชน์ในกรณีที่คุณไม่ได้ระบุรายการสำหรับแบบฟอร์มลงทะเบียนของคุณหรือหากคุณลบรายการโดยไม่ได้ตั้งใจ
 • member_of:"*" จะส่งกลับข้อมูลผู้คนทั้งหมดที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของรายการใดๆ รวมไปถึงรายการระงับของคุณ

วิธีการรวมคำค้นหา

คุณสามารถใช้ AND, OR และ NOT เพื่อรวมคำค้นหาเหล่านี้เข้าด้วยกันได้ พิมพ์รายการค้นหาแรกของคุณ, เว้นวรรค, ตัวเชื่อม (AND, OR, NOT), เว้นวรรค แล้วตามด้วยคำค้นหาถัดไปของคุณ

ตัวอย่าง

 • not member_of:"All Stars"
  ผู้สมัครใช้งานทั้งหมดที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของรายการ All Stars

  หมายเหตุ: เนื่องจากมีการใช้ตัวเชื่อม จึง “มี” การเว้นวรรคระหว่าง not และ member

 • firstname:Dean and city:New York and member_of:"All Stars"
  ผู้สมัครใช้งานทั้งหมดที่มีช่องชื่อ (firstname) เป็น “Dean” และช่องเมือง (city) เป็น “New York” และเป็นสมาชิกของรายการ All Stars เนื่องจากเชื่อมคำค้นหาเหล่านี้ด้วย AND ผลลัพธ์จึงเป็นผู้สมัครใช้งานที่ตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดเท่านั้น
 • member_of:"Rock and Roll Lovers" and not member_of:"Eric's List"
  ผู้สมัครใช้งานทั้งหมดที่เป็นสมาชิกของรายการ Rock and Roll Lovers แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกของรายการ Eric’s List

  หมายเหตุ: นี่เป็นการใช้หลายตัวเชื่อมร่วมกัน เพื่อให้ค้นหาได้มากกว่าหนึ่งหลักเกณฑ์ รวมไปถึงการค้นหารายการต้องห้าม

 • member_of:"Rock and Roll Lovers" or member_of:"Eric's List"
  ผู้สมัครใช้งานทั้งหมดที่เป็นสมาชิกของรายการ Rock and Roll Lovers หรือเป็นสมาชิกของ Eric's List เนื่องจากใช้ตัวเชื่อม OR ผู้สมัครใช้งานจึงอยู่ในหนึ่งรายการหรือทั้งสองรายก็ได้