ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Αίτημα αποκάλυψης πληροφοριών κατόχου για υπηρεσίες επιβολής του νόμου

Εξαιτίας του GDPR, τα δεδομένα που προβάλλονται σε δημόσιο WHOIS είναι περιορισμένα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μη δημόσια στοιχεία επικοινωνίας domain μπορούν να παρασχεθούν σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Αν είστε μέλος μιας υπηρεσίας επιβολής του νόμου και χρειάζεστε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας για ένα domain του οποίου τα στοιχεία βρίσκονται σε μία από τις προστατευόμενες χώρες, στείλτε ένα μήνυμα email στη διεύθυνση whoisrequests@godaddy.com και θα σας στείλουμε οδηγίες για να αποκτήσετε πρόσβαση.

Σημείωση: Για τα domain στα οποία τα αποτελέσματα του WHOIS εμφανίζουν ως κάτοχο το Domains By Proxy, επισκεφτείτε την Πολιτική κλήτευσης του Domain By Proxy, για να μάθετε πώς πρέπει να προχωρήσετε με το αίτημα.

Τι μπορεί να απαιτεί ένα έγκυρο αίτημα;

‌‌Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

  • Ονόματα domain
  • Δικαιοδοσία υπηρεσίας
  • Δήλωση που αναφέρει τον νόμιμο σκοπό για την υποβολή του αιτήματος (π.χ. τα δεδομένα επαφής που παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο σε συνδυασμό με μια επίσημη έρευνα).
  • Συμφωνία με όρους πρόσβασης που ενδέχεται να απαιτήσουμε.

Επιπλέον σημειώσεις:

  • Το αίτημα αποκάλυψης πληροφοριών ισχύει μόνο για τρέχουσες επαφές domain. Δεν παράσχουμε ιστορικά ή αρχειοθετημένα στοιχεία επικοινωνίας μέσω αυτής της διαδικασίας αποκάλυψης.
  • Τα αιτήματα αποκάλυψης πληροφοριών πρέπει να περιλαμβάνουν το ακριβές όνομα domain που εξετάζεται - δεν εκπληρώνουμε αιτήματα μερικής αντιστοιχίας μέσω αυτής της διαδικασίας.
  • Τα αιτήματα αποκάλυψης πληροφοριών εξετάζονται και εκπληρώνονται βάσει domain - δεν παρέχουμε αποτελέσματα αναζήτησης σε πολλά σχετικά domain ή επαφές χρησιμοποιώντας αυτήν τη διαδικασία.
  • Δεν μπορούμε να παράσχουμε επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας εκτός από το ακόλουθο όνομα κατόχου, διαχειριστή ή τεχνικού, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση email και τον αριθμό τηλεφώνου.

Αν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική κλήτευσης.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ