ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

All about signup forms

Email signup forms (also known as "web forms"), are subscription boxes you can add to your site, blog, or social page to collect new email subscribers. All signups collected through your email signup form get added directly into your GoDaddy Email Marketing Subscribers.

Why use email Signup Forms?

Signup Forms build high value email lists. When you create a registration option that's specific, you know signups are definitely interested in receiving your content, via email! The best place to add an email signup form is somewhere prominent on your website, like your sidebar.

If you want to include purchasing customers in your email list, it's best practice to include a separate email signup option during your purchase process. That way you can be sure that your signups are actively opting in.

What information to collect with a Signup Form?

Often, just an email address works. Keep it simple. If you don't need additional details for your email marketing, don't include it in the form. The most common fields to include in a form are name and email.

Signup Form How-To Guides:

Creating Your Form: A step-by-step walkthrough of the basics

Advanced Form Options: Advanced tab menu choices explained, landing pages included!

Theme Options: Learn how to customize your signup form style with the theme tools.

Publishing Options: How to embed your signup form on your website.

WordPress: Add your signup form to your WordPress website.

Facebook: Add a signup form tab to your Facebook business or fan page.

Sharing Options: Learn how to get the URL for your signup form to share anywhere.

Next step

  • After creating and publishing your signup form with the how-to guides above, create a welcome email for your new subscribers.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ