ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Allow indexing of all pages in WordPress

Canonicalization describes how your URL is being used. Your URL can be used inconsistently for the same page (e.g., https://example.com and https://www.example.com) these will show the same page but they may resolve to different URLs. This can cause search engines to index your site incorrectly.

You can use the following steps to make sure all of your WordPress site's pages can be indexed properly to help improve SEO ranking. There are many third party tools available to perform this test. We will be providing steps to use the URL Canonicalization test provided by SeoSiteCheckup.com. If you select a different tool, be sure to review the documentation.

  1. Navigate to the URL Canonicalization Test tool.
  2. Enter your domain into the Website URL field.
  3. Click Checkup!
  4. Review the results.
    • If your URLs resolve to the same URL, no further steps are required.
    • If there is a conflict, you may need to perform a Find and Replace in your database to correct the problem.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ