ช่วยเหลือ

เว็บไซต์ + การตลาด ช่วยเหลือ

Allow my site's customers to create accounts

When you enable Websites + Marketing's Member Accounts feature, you make things simpler for your customers and yourself:

 • Customers can save or change their shipping and profile info to speed checkout.
 • They also can check the status of their orders and appointments.
 • As the site owner, you can grant customers and members access to private pages with sales and other promotional information.
 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to the website you want to change.
 3. Select Settings then under Connections select Membership.
 4. Toggle Members Accounts on. If you change your mind, you can always come back here and toggle it off.
 5. Select Accept to republish your site.
 6. When the Customers Accounts page reappears, you're now able to control access to private pages.
  • If you want to control access to private pages separate from the ability to create a member account, keep Only people I invite can access my private pages selected. Invited people receive an email with an Activate Account link. When clicked, they see a web page where they can create an account password separate from being a Member.
  • If you want all members to have access to your private pages, select Anyone can create an account to access my private pages.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ