ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Website Builder วิธีใช้

Allow my site's customers to create accounts

When you enable Websites + Marketing's Member Accounts feature, you make things simpler for your customers and yourself:

 • Customers can save or change their shipping and profile info to speed checkout.
 • They also can check the status of their orders and appointments.
 • As the site owner, you can grant customers and members access to private pages with sales and other promotional information.
 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to the website you want to change.
 3. Select Settings then under Connections select Membership.
 4. Toggle Members Accounts on. If you change your mind, you can always come back here and toggle it off.
 5. Select Accept to republish your site.
 6. When the Customers Accounts page reappears, you're now able to control access to private pages.
  • If you want to control access to private pages separate from the ability to create a member account, keep Only people I invite can access my private pages selected. Invited people receive an email with an Activate Account link. When clicked, they see a web page where they can create an account password separate from being a Member.
  • If you want all members to have access to your private pages, select Anyone can create an account to access my private pages.

Related steps

More info

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

Rod_K's Avatar
Building a PDF-only website

1 การตอบกลับ

Last posted over 3 years ago.

patgerstle's Avatar
Send email using Google domain to a GoDaddy email plan

1 การตอบกลับ

Last posted over 1 year ago.

manojkumarcdo's Avatar
How to set up custom php.ini files

8 การตอบกลับ

Last posted about 3 years ago.

hard-worker's Avatar
Subscriber only allows you to enter an email, what about first/last name?

2 การตอบกลับ

Last posted about 3 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน