ช่วยเหลือ

เว็บไซต์ + การตลาด ช่วยเหลือ

Allow my site's customers to create accounts

When you enable Websites + Marketing's Customer Accounts feature, you make things simpler for your customers and yourself:

 • Customers can save or change their shipping and profile info to speed checkout.
 • They also can check the status of their orders and appointments.
 • As the site owner, you can grant customers access to private pages with sales and other promotional information.

Note: This feature's only available to U.S. customers.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help logging in?)
 2. Select Connections (or Dashboard > Connections on mobile) and choose Settings.
  Select connections then settings
 3. On the Customers Accounts page, select the Off button to turn it on.
  Toggle on customer accounts

  Note: You can turn access for all accounts by toggling the button back to Off.

 4. Select Accept to republish your site.
 5. When the Customers Accounts page reappears, Only people I invite can access my private pages is selected by default. You're done unless you want to select Anyone can create an account to access my private pages.

  Note: Invited customers receive an email with an Activate Account link. When clicked, customers see a web page where they can create an account password.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ