ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Gen 4 VPS & Dedicated Servers วิธีใช้

Allow remote and unregistered domains in cPanel on my Gen 4 server

By default, cPanel blocks unregistered domains, or any domains that don't have DNS pointing to the cPanel server. You might need to use domains like these for testing or development work, so here's how to unblock those domains in cPanel for your Generation 4 VPS or Dedicated Server.

 1. Log in to your GoDaddy account. (Need help logging in?)
 2. In your My Products page, click Servers, and next to the Generation 4 server you want to use, click Manage.
 3. Click Launch WHM.
 4. In the WHM main page, select Server Configuration > Tweak Settings.
 5. Select the Domains tab.
 6. If the domain you want to use is live but not on your server, next to Allow Remote Domains select On.

  Or, if the domain you want to use isn't registered (also called a "fake domain"), next to Allow unregistered domains select On.

 7. At the bottom of the Tweak Settings page, click Save. Now you're ready to create your unregistered or remote domains in cPanel.

Related steps

More info